Kako do inovacionih vaučera od 800.000?

Želite da nivo inovativnosti svojih proizvoda podignete nekoliko lestvica više i da vam se to isplati? Niste sigurni kako i sa kojim sredstvima? Inovacioni vaučeri Fonda za inovacionu delatnost su pravo rešenje za vas.

Namenjeni su mikro, malim i srednjim preduzećima koji izazove u poslovanju mogu rešiti uz pomoć naučnoistraživačkih organizacija. Konkuriše se isključivo na sajtu Fonda, jer se prijave u štampanom obliku neće uzimati u razmatranje, dok se odgovor o finansiranju dobija nakon sedam dana.

Uslovi za konkurisanje

Uslovi za konkurisanje su da je preduzeće u većinskom privatnom vlasništvu, da posluje na teritoriji Republike Srbije i u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i da je prijavljeno u Agenciji za privredne registre.

Jedan vaučer može biti u finansijskoj visini do 800.000 dinara, odnosno 80 odsto ukupnih troškova usluge, ne uključujući PDV, dok jedan podnosilac prijave može dobiti najviše dva vaučera u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Vaučeri se dobijaju za korišćenje usluga javnih i svih ostalih akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija poput univerziteta, fakulteta,  instituta i inovacionih centara. Dodatna pogodnost je da u projekat mogu biti uključene i organizacije koje su u privatnom vlasništvu. Listu akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija možete pronaći na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Za šta se mogu koristiti ovi vaučeri?

Usluge za koje se inovacioni vaučeri mogu koristiti su:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga
 • Dokaz koncepta
 • Studija izvodljivosti
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa
 • Izrada demonstracionog prototipa
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju)
 • Validacija tehnologije
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda)
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja (za ove svrhe može se koristiti najviše 20 odsto vrednosti inovacionog vaučera)

Ono za šta se inovacioni vaučeri ne mogu koristiti je izrada poslovnih planova i ekonomska procena, prodajne aktivnosti, razvoj standradne internet prezentacije ili mobilnih aplikacija, aktivnosti kao što su istraživanje i analiza tržišta, ali i one koje se već finansiraju u okviru nekog drugog programa, preduzeća, ustanove ili orgnaizacije. Isključene su i nekonsultantske usluge koje su već dostupne na tržištu, ali i međunarodna putovanja, konferencije i kupovina opreme.

Do kada moraju da se iskoriste vaučeri?

Inovacioni vaučeri moraju se iskoristiti u periodu o šest meseci od datuma potpisivanja ugovora između Fonda i privrednog društva. Period može biti i duži od šest meseci samo pod izuzetnim okolnostima na osnovu zahteva dobitnika vaučera, ukoliko Fond proceni da su razlozi navedeni u zahtevu opravdani.

Odobreni vaučeri

Javni poziv za Program inovacionih vaučera raspisuje se dva puta u toku godine – u prvom i trećem kvartalu, a otvoren je sve do momenta kada se alocirani budžet za taj javni poziv potroši. Alocirani budžet biće za svaki javni poziv posebno objavljen, pa je tako poslednji za 2019. godinu iznosio 48 miliona dinara. Svi zainteresovani za dobijanje inovacionih vaučera mogu da prate sajt Fonda za inovacionu delatnost kako bi saznali kada će biti objavljen novi javni poziv za ovu godinu.

Detaljnije informacije o načinu registracije, prijave za inovacione vaučere i načinu dodele možete pronaći u priručniku koji se nalazi na sledećem linku.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

5 + 14 =