Nov Zakon o zaštiti podataka ličnosti

Nov Zakon o zaštiti podataka ličnosti donet je u Narodnoj Skupštini Srbije u novembru 2018. godine zbog potrebe naše države da se prilagodi pravilima Evropske Unije.

Po novom Zakonu se olakšava poslovanje pravnih lica budući da živimo u vremenu interneta i društvenih mreža.

Danas, nakon primene i sprovođenja novog Zakona, postoje brojne primedbe na video nadzor, pošto ga nov Zakon ne reguliše, kao i na druge aspeke zaštite podataka o ličnosti.

Nov Zakon kaže sledeće: Video nadzor, praćenje odlaska i dolaska na posao preko biometrijskih podataka, praćenje i kontrolisanje komunikacije zaposlenih putem mejla, društvenih mreža i telefona predstavlja sakupljanja podataka o ličnosti. Ovako nešto se NE SME sprovoditi bez informisanja zaposlenih o tome.

Zakona takođe kaže sledeće: Ako se sprovodi video-nadzor zaposlenih, na vidnom mestu mora da bude istaknuto obaveštenje i na njemu mora da piše ko i u koju svrhu prikuplja podatke, kao i kontakt osoba koja rukuje podacima.

Video nadzor ne sme da se uvodi u: toalete, svlačionice, solarijume i svuda gde se zazire u privatnost pojedinca.

Video kamera ne sme biti postavljena tako da snima samo jednog zaposlenog.

Koje su promene u odnosu na prethodni Zakon?

Nov Zakon o zaštiti podataka ličnosti je u skladu sa GDPR-om.

Šta je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) ili Opšta regulativa o zaštiti podataka ličnosti je novi pravni okvir koji određuje način korišćenja podataka o ličnosti građana Evropske unije.

Ova regulativa se prvenstveno odnosi na vlasnike biznisa koji obrađuju podatke građana Evropske unije, ali i onih lica koja nisu držaljani Evropske unije, već samo stanuju u EU.

Dakle, GDPR se odnosi i na srpske firme bez obzira što Srbija nije članica EU.

Ova regulativa se odnosi i na marketinške agencije koje zarad svojih digitalnih kampanja, prate sve posete na sajtu firme i tako prikupljaju podatke o potencijalnim kupcima na osnovu kojih bi mogli ponuditi proizvode ili usluge za koje su potencijalni kupci pokazali interesovanje.

Kazne za kršenje GDPR regulative su izuzetno visoke, a treba napomenuti da su prve kazne izrečene upravo Google-u i Facebook-u. Google je za kršenje GDPR-a u Francuskoj platio kaznu od 50 miliona evra, dok je Facebook kažnjen sa 5 milijardi dolara.

Takođe, visoka kazna je izrečena i kompaniji PricewaterhouseCoopers (PwC) u Grčkoj koja je platila kaznu od 150,000.00 evra, kao i jednoj srednjoj školi u Švedskoj koja je platila kaznu od 20.000 evra.

Ukoliko ne radite u skladu sa GDPR regulativom u Srbiji, predviđena maksimalna novčana kazna je 2.000.000 dinara, dok je najniža novčana kazna iznosi 50.000 dinara.

Veliki deo novog Zakona o zaštiti podataka ličnosti je posvećen prikupljanju i čuvanju podataka o ličnosti od strane nadležnih organa ali i o izuzecima na koje se nadležni organi mogu pozvati, a ima ih preko 40.

Upravo zbog toga je Evropska komisija kritikovala ovaj Zakon, a primedba Evropske komisije je bila da je Zakon netransparentan zbog toga što je previše komplikovan i nečitvljiv. Kritika je izrečena kada je nov Zakon o zaštiti podataka ličnosti još bio u nacrtima.

Nov Zakon propisuje pravo na nadoknadu štete za lice koje je pretrpelo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba zakona. Lice tad ima pravo na novčanu naknadu štete od rukovaoca, odnosno obrađivača koji je štetu prouzrokovao.

Bitna novina je i da se Zakonom ukida Centralni registar zbirki podataka. Dakle, ubuduće će se evidencija zbirki podataka voditi na nivou rukovaoca (interno), u skladu sa novim Zakonom.

Zakon uvodi i brojne druge novine, kao što su obavezujuća poslovna pravila, sertifikacija, određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti, kao i kodeks postupanja i potpuno uređenje obrade podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija.

Treba znati da su odredbe Zakona koje regulišu kaznenu politiku značajno pooštrene.

Do kraja 2020. godine možemo očekivati i nove odbredbe drugih zakona koje se odnose na obradu podataka ličnosti.

Nov Zakon o zaštiti podataka ličnosti možete pročitati OVDE.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

17 − 17 =