Novi zakon za paušalce i nova pravila od 2020 u Srbiji

S prvim danom 2020. godine u Srbiji je stupila na snagu Uredba o bližim uslovima, kriterijumima  i elementima za paušalno oporezivanje kojom su pojednostavljene procedure obračuna paušalnog poreza, ali omogućeno da se zahtev o paušalu podnese elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Ovom Uredbom, ali izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, omogućeno je da od 15. januara 2020. godine svi novoregistrovani paušalci dobiju rešenje o utvrđenoj obavezi za porez i doprinose u roku od 48 sati elektronskim putem na sajtu ePorezi. Poreska rešenja preduzetniku paušalcu biće dostavljena u poresko sanduče kojem će poreski obveznik moći da pristupi isključivo upotrebom kvalifikovanog digitalnog sertifikata. Na isti način, poreska rešenja će za novu fiskalnu godinu dobiti i već postojeći preduzetnici.

Kada je reč o utvrđivanju visine paušalnog prihoda, preduzetnici paušalci se razvstavaju u grupe i to tako da jednu grupu čine paušalci koji pretežno obavljaju istu delatnost.

Kako se izračunava paušal?

Polazna osnovica za određivanje visine paušalnog prihoda po grupama izračunava se na osnovu sledeće formule: prosečna mesečna zarada po zaposlenom ostvarena u Republici, gradu, opštini ili gradskoj opštini, prema zvaničnim podacima u poslednjih 12 meseci, pomnožena sa zvaničnim brojem zaposlenih (u Republici, gradu, opštini ili gradskoj opštini) i sa koeficijentom delatnosti, a potom podeljena sa ukupnim brojem stanovnika u Republici, gradu, opštini ili gradskoj opštini.

Vizuelno bi to izgledalo ovako:

Prosečna mesečna zarada * broj zaposlenih * koeficijent delatnosti/ukupan broj stanovnika = Polazna osnovica

Delatnostima poput taksi prevoznika, računarskog programiranja, konsultantskih delatnosti u oblasti informacione tehnologije, arhitektonske i inženjerske delatnosti će polazna osnova biti određivana na osnovu proseka na republičkom nivou.

Kalkulator paušalnog poreza

Bilo da ste postojeći paušalac ili će to tek postati, na satu Poreske uprave uz pomoć Kalkulatora paušalnog poreza možete videti procenu koliko će iznositi vaš porez u naredne tri godine. Sve što je potrebno jeste da popunite tražene podatke i kalkulator će izračunati visinu poreskih obaveza.

Zahtev za paušalno oporezivanje

Izmena zakona donela je i olakšicu fizičkim licima koja se odluče da kod Agencije za privredne registre (APR) registuruju samostalnu delatnost koja može biti paušalno oporezovana i opredele se za ovakav vidi oporezivanja.apr logo Oni više nisu u obavezi da Poreskoj upravi podnose poresku prijavu PPDG-1R, kao ni zahtev za odobravanje paušalnog oporezivanja. Ipak, novosnovani preduzetnici koji se ne registuju preko APR-a, poput advokata, u obavezi su u roku od pet dana od registracije da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje, a u roku od 15 dana od registracije podnesu PPDG-1R prijavu i to elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Preduzetnici koji trenutno posluju, a ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, mogu najkasnije do 31. oktobra 2020. godine da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje u elektronskom obliku putem sajta Poreske uprave i to za 2021. godinu.

Od ove godine paušalno oporezovani mogu biti i preduzetnici iz računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, ali i oni koji se bave poreskim savetovanjem ili nekim  zanimanjima iz oblasti autograne (automehaničari, autoelektričari, vulkanizeri i dr.).

Šifrarnik delatnosti za paušalno oporezivanje

Šifrarnik delatnosti za koje se priznaje pravo na paušalno oporezivanje nalazi se ovde, kao i sve detaljne informacije o mogućnostima umanjenja ili povećanja poreske osnovice.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

12 − 10 =