Startap značenje

Startap je mlada kompanija koja tek počinje da se razvija. Startapovi su obično mali i inicijalno finansirani i vođeni od strane nekoliko osnivača ili pojedinaca. Ove kompanije nude proizvod ili uslugu koja se trenutno ne nudi nigde na tržištu, ili da osnivači veruju da su ponuđeni na inferioran način.

U ranim fazama, troškovi starijih preduzeća uglavnom prevazilaze svoje prihode jer rade na razvijanju, testiranju i marketingu svoje ideje. Kao takve, one često zahtevaju finansiranje. Startupovi se mogu finansirati tradicionalnim kreditima malih preduzeća od banaka ili kreditnih sindikata, od strane vlada pod pokroviteljstvom kredita od strane lokalnih banaka ili grantovima od neprofitnih organizacija i državnih vlada.

Inkubatori mogu obezbediti startup i kapital i savete, dok prijatelji i porodica mogu takođe obezbediti zajmove ili poklone. Startovanje koje može dokazati svoj potencijal može biti u mogućnosti da privuče ulaganje rizika od rizika u zamenu za odustajanje od neke kontrole i procenta vlasništva kompanije.

Pošto startupi nemaju mnogo istorije i možda tek treba da pretvore profit, investiranje u njih se smatra visokim rizikom. Evo nekoliko načina na koje potencijalni kreditori i investitori mogu procijeniti početak u odsustvu prihoda:

  • Troškovi duplikatnog pristupa razmatraju troškove koje je kompanija nastala da stvori svoj proizvod ili uslugu, kao što su istraživanje i razvoj i kupovina fizičkih sredstava. Međutim, ovaj metod vrednovanja ne uzima u obzir budući potencijal ili nematerijalnu imovinu kompanije.
  • Na višestruki pristup na tržištu se razmatra sta su slicna preduzeca nedavno stekla. Priroda pokretanja često znači da ne postoje uporedive kompanije, međutim. Čak i kada postoje uporedna prodaja kompanije, njihovi uslovi možda neće biti dostupni javnosti.
  • Pristup diskontovanog novčane mase gleda na očekivani budući gotovinski tok kompanije. Ovaj pristup je veoma subjektivan.
  • Pristup razvojne faze dodjeljuje veći raspon potencijalnih vrijednosti kompanijama koje se dalje razvijaju. Na primer, kompanija koja ima jasan put do profitabilnosti imala bi veću procenu od one koja samo ima interesantnu ideju.

Pošto startupi imaju visoku stopu neuspeha, potencijalni investitori trebaju razmišljati ne samo o ideji, već i iskustvu menadžment tima. Potencijalni investitori takođe ne bi trebalo da ulažu novac koji oni ne mogu priuštiti da izgube u start-up-u. Konačno, investitori treba da razviju izlaznu strategiju, jer dok se ne prodaju, bilo kakav profit postoji samo na papiru.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

3 × 1 =